Portogebyrerne stiger markant i 2016

Revisors brug af fysisk postforsendelse

Mange virksomheder anvender stadig almindelige, fysiske breve til fremsendelse af informationer til kunder, samarbejdspartnere osv. Brevene fremsendes med postvæsenet, hvor der betales et portogebyr pr. forsendelse. Dette er også tilfældet for revisionsbranchen, hvor breve ofte anvendes i forbindelse med indhentelse af eksterne bekræftelser, som led i den ordinære revision af selskaber.

Portogebyrerne i 2015 er på 10 kroner pr. almindeligt brev og 7 kroner for økonomibreve. Virksomheder, der sender mange breve anvender dog en frankeringsmaskine, hvor portogebyrerne er lidt lavere; i 2015 på henholdsvis 8,95 kroner pr. almindeligt brev og 6,25 kroner for økonomibreve.

I januar 2016 stiger portogebyrerne markant. Priserne for almindelige breve stiger til 19 kroner pr. brev og for økonomibreve 8 kroner pr. brev. Virksomheder med frankeringsmaskiner får også en væsentlig stigning, idet almindelige breve stiger til 16 kroner pr. brev og økonomibreve til 6,60 kroner.

 

                                 Almindeligt brev                                                Økonomibrev

  Frimærker Frankeringsmaskine Frimærker Frankeringsmaskine
2015 10,00 kr. 8,95 kr. 7,00 kr. 6,25 kr.
2016 19,00 kr. (+90%) 16,00 kr. (+79%) 8,00 kr. (+14%) 6,60 kr. (+6%)

Mange virksomheder foretrækker allerede i dag at benytte e-mails til den daglige kommunikation med omverdenen og på den måde slippe for papirspild og ikke mindst portogebyrerne. Alene ud fra udviklingen i priserne på porto, må det formodes at endnu flere virksomheder vil lade deres daglige kommunikation gå via e-mails og øvrige teknologiske hjælpemidler, fremfor ”gammeldags” fysiske postforsendelser.

Den markante prisstigning på porto må forventes at have en tydelig effekt på den måde virksomheder fremtidigt vil kommunikere med omverdenen på. Der omdeles færre og færre breve, samtidig med at den moderne teknologi gør det muligt for virksomheder at kommunikere skriftligt på andre mere effektive måder. Prisstigningen kan være med til at presse gamle papirtunge processer ud af virksomhederne og på den måde gøre plads til nye og mere effektive værktøjer. For revisionshuse, der også har et stort behov for dagligt at kommunikere på skrift med både kunder, offentlige myndigheder og ikke mindst revisionskundernes debitorer og kreditorer vil det bl.a. betyde at processen for saldomeddelelser og andre eksterne bekræftelser bør vurderes med henblik på at benytte de mest effektive og lønsomme værktøjer der er på markedet.

Et effektivt digitalt værktøj som Audit Applications kan eksempelvis bruges til indhentelse af eksterne bekræftelser. På denne måde anvendes e-mails i stedet for fysiske breve og virksomheden vil ikke blive påvirket af de ovenstående markante prisstigninger på porto. Hvis et revisionshus årligt udsender mange breve med postvæsenet, kan der dermed hurtigt konkluderes, at der ud over tidsbesparelsen ved at anvende et effektivt værktøj som Audit Applications, også er en del at spare på portoen alene.

Photo by Håkan Dahlström Photography / CC BY

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *