Portogebyrerne stiger markant i 2016

Revisors brug af fysisk postforsendelse Mange virksomheder anvender stadig almindelige, fysiske breve til fremsendelse af informationer til kunder, samarbejdspartnere osv. Brevene fremsendes med postvæsenet, hvor der betales et portogebyr pr. forsendelse. Dette er også tilfældet for revisionsbranchen, hvor breve ofte